Dogtrekking dla WOŚP

Podobnie jak w poprzednim finale, tak i teraz finałowej kweście towarzyszyć będą wolontariusze z psami. Ci wspaniali ludzie biegnąc przez Kraków będą kwestować na rzecz 28 Finału.

Sztab WOŚP Kraków © 2021