Jak się zgłosić?

CHCESZ ZGŁOSIĆ SZKOŁĘ?
Jeżeli jesteś nauczycielem, pracownikiem szkoły lub pełnoletnim uczniem i masz zgodę dyrekcji placówki – możesz zostać koordynatorem i zgłosić swoją szkołę do udziału w Finale WOŚP! Dzięki zgłoszeniu całej szkoły sprawnie załatwisz wiele spraw, możesz zorganizować wiele akcji wewnątrzszkolnych (takich jak dyskoteki, licytacje, kiermasze, koncerty, loterie), a szkoła dostanie specjalne podziękowanie za udział w akcji. Pamiętaj jednak, że jako koordynator będziesz odpowidzialny za swoich wolontariuszy, będziesz zobowiązany dbać o nich, informować – będziesz łącznikiem między naszym sztabem, a swoimi wolntariuszami. Będziesz również odpowiedzialny za dostarczenie nam danych swoich wolontariuszy, ich zdjęć (w formie elektronicznej) oraz ewentualnych zgód prawnych opiekunów.
Żeby zgłosić szkołę musisz wysłać do nas zgłoszenie mailem na adres wospkrakow@gmail.com podając kilka informacji:
– Pełną nazwę szkoły
– Imię i nazwisko koordynatora
– Adres e-mail koordynatora
– Telefon do koordynatora
– Czy szkoła organizuje imprezy wewnątrzszkolne w ramach Finału WOŚP? Jeżeli tak, to jakie
– Na ile ankiet dla wolontariuszy (na ile osób kwestujących) szkoła ma zapotrzebowanie

KONIECZNE jest podanie wszystkich wyżej wymienionych informacji – w innym wypadku zgłoszenie nie będzie przyjęte.

Jeżeli zgłoszenie zostanie przyjęte, dostaniesz maila zwrotnego z taką informacją oraz z dalszymi instrukcjami.
Plik pomocny przy zbieraniu danych wolontariuszy możesz pobrać TUTAJ.

CHCESZ INDYWIDUALNIE ZGŁOSIĆ SIĘ NA WOLONTARIAT?

Jeżeli chcesz zgłosić się na wolontariusza i uczestniczyć w kweście z okazji nadchodzącego Finału WOŚP, wystarczy że napiszesz do nas maila na adres wospkrakow@gmail.com i podasz nam następujące informacje:
– Imię i nazwisko
– Adres zamieszkania
– Adres e-mail
– Telefon kontaktowy
– Numer PESEL
– Zdjęcie w formacie jpg o wysokości min. 800 px i szerokości min. 600 px przedstawiające tylko Twoją twarz (całą, bez ciemnych okularów, nakrycia głowy czy włosów przysłaniających np oczy), czyli takie, jak do dokumentów.
Jeżeli Twoje zgłoszenie zostanie przyjęte, to poinformujemy Cię o tym w mailu zwrotnym, wraz z dalszymi instrukcjami.
UWAGA!
Niestety, co roku mamy dużo więcej chętnych, niż miejsc do rozdysponowania. Nawet jeżeli w pierwszej kolejności przyjmiemy zgłoszenie, to może się okazać że zabraknie nam wolnych identyfikatorów i nie będziemy w stanie przyjąć wolontariusza. W pierwszej kolejności staramy się taką osobę skierować do innego z Krakowskich sztabów – oczywiście robimy co w naszej mocy, żeby o takiej sytuacji informować jak najszybciej. Jeżeli będziemy musieli komuś odmówić wzięcia udziału w zbiórce, decydująca będzie kolejność zgłoszeń.
Zaświadczenia o wolontariacie!

Wiele osób pyta nas, jak można uzyskać zaświadczenie o uczestniczeniu w wolontariacie (takie, jak ptorzebne przy składaniu aplikacji do szkoły ponadgimnazjalnej, lub na uczelnię wyższą). Żeby dbać o odpowiednie podejście do akcji charytatywnych, wprowadziliśmy pewne zasady, którymi kierujemy się przy wystawianiu takich dokumentów.
Aby otrzymać od naszego sztabu zaświadczenie należy:
– przynajmniej dwukrotnie (w 2 Finałach) brać udział w wolontariacie na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
– przynajmniej raz być organizatorem, lub współorganizatorem akcji wewnątrzszkolnej (imprezy, dyskoteki, loterii)
Jeżeli wolontariusz spełnia powyższe warunki i chce otrzymać zaświadczenie o wolontariacie wystawione przez nasz sztab, to proszę nas o tym poinformować po Finale – wystawimy taki dokument potwierdzony pieczęcią oraz podpisem szefa sztabu.

Krakowski Międzyszkolny Sztab WOŚP © 2017