REKORD 26 FINAŁU !!!

Zadeklarowana przez nasz sztab kwota przekazana Fundacji WOŚP, to:

Tak gigantyczną kwotę udało się zebrać dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy wielu osób:

  • wolontariuszy
  • koordynatorów
  • sztabowców
  • sponsorów i darczyńców
  • i wszystkich innych, którzy wspierali tę ideę w dowolny sposób.

Wszystkim dobrym ludziom, którzy przyczynili się do tego sukcesu bardzo serdecznie dziękujemy.

Powyższa kwota została potwierdzona przez mBank i jest oficjalnym wynikiem naszego sztabu w 26 Finale.

Pobić ten rekord będzie bardzo trudno, ale … za rok spróbujemy.

Sztab WOŚP Kraków © 2021