Dla szkół

CHCESZ ZGŁOSIĆ SZKOŁĘ?

Jeżeli jesteś nauczycielem, pracownikiem szkoły lub pełnoletnim uczniem i masz zgodę dyrekcji placówki – możesz zostać koordynatorem i zgłosić swoją szkołę do udziału w Finale WOŚP! Jako koordynator nadzorujesz zorganizowaną wraz z uczniami imprezę i dochód z niej przekazujesz Fundacji WOŚP za pośrednictwem naszego sztabu. Jesteś również zobowiązany poinformować uczniów o sposobie rekrutacji wolontariuszy.
Żeby zgłosić szkołę musisz wysłać do nas zgłoszenie mailem na adres wospkrakow@gmail.com podając kilka informacji:
– pełną nazwę szkoły
– imię i nazwisko koordynatora
– adres e-mail koordynatora
– telefon do koordynatora
– zapotrzebowanie na serduszka, plakaty itp.

Potwierdzimy mailowo zgłoszenie Twojej szkoły.

Sztab WOŚP Kraków © 2021