Szkoły

LISTA ZGŁOSZONYCH SZKÓŁ
27 FINAŁ

 1. Szkoła Podstawowa nr 7 w Krakowie
 2. Szkoła Podstawowa w Mogilanach
 3. Zespół Szkół nr 5 (SP 109) w Krakowie
 4. Szkoła Podstawowa w Kamieniu
 5. Prywatne Gimnazjum Akademickie nr 6 w Krakowie
 6. Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 8 w Krakowie
 7. Szkoła Podstawowa nr 33 w Krakowie
 8. Szkoła Podstawowa nr 2 w Krakowie
 9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 w Krakowie
 10. Szkoła Podstawowa nr 114 w Krakowie
 11. VI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
 12. VII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
 13. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie
 14. III Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
 15. VIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
 16. Szkoła Podstawowa nr 93 w Krakowie
 17. Szkoła Podstawowa nr 151 w Krakowie
 18. Zespół Szkół Specjalnych nr 3 przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie
 19. Szkoła Podstawowa nr 72 w Krakowie
 20. V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
 21. Szkoła Podstawowa nr 133 w Krakowie
 22. Szkoła Podstawowa nr 25 w Krakowie
 23. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Krakowie
 24. XXIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
 25. Szkoła Podstawowa nr 62 w Krakowie
 26. Zespół Szkół nr 2 w Krakowie
Krakowski Międzyszkolny Sztab WOŚP © 2019