UWAGA, UWAGA – BARDZO WAŻNA INFORMACJA

Każdy zarejestrowany wolontariusz potwierdza swoje dane wyłącznie w dniach:

20 grudnia lub 21 grudnia
w siedzibie sztabu przy ul. Miodowej 16
w godzinach od 14 do 20
.

Jeżeli wolontariusz jest niepełnoletni, potwierdzenia danych dokonuje opiekun podany w formularzu zgłoszeniowym.

Sztab WOŚP Kraków © 2021