Zaświadczenia

Zaświadczenia o wolontariacie!

Aby otrzymać od naszego sztabu zaświadczenie o wolontariacie należy:
– przynajmniej dwukrotnie (w 2 Finałach) brać udział w wolontariacie na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
oraz
– przynajmniej jeden raz wykazać dodatkową aktywność, np. zdobyć ciekawy dar od znanej osoby na aukcję WOŚP prowadzoną przez Sztab, być organizatorem, lub współorganizatorem akcji na terenie szkoły lub środowiska (imprezy, dyskoteki, loterii).

Jeżeli wolontariusz spełnia powyższe warunki i chce otrzymać zaświadczenie o wolontariacie wystawione przez nasz sztab, to proszę nas o tym poinformować e-mailem po Finale – na początku marca wystawimy taki dokument potwierdzony pieczęcią oraz podpisem szefa sztabu.

Krakowski Międzyszkolny Sztab WOŚP © 2019